Wspomóż nas w budowaniu
Franciszkańskiego Ośrodka Reintegracji „Oikos”
we Wschowie
nr konta Fundacji: FOR Oikos
77 1020 5011 0000 9602 0380 9845
wpłaty z dopiskiem: budowa FOR Oikos