OIKOS

Franciszkański Ośrodek Reintegracji

Oikos
znaczy dom

Franciszkański Ośrodek Reintegracji - OIKOS to główne dzieło Fundacji o tej samej nazwie; służy osobom borykającym się z problemami uzależnień behawioralnych oraz nadużywającym substancji psychoaktywnych oraz ich rodzinom, a także wszystkim doświadczającym trudności psychicznych. 

Ośrodek jest dedykowany osobom świeckim oraz duchownym: księżom i osobom konsekrowanym.

Szczegółowy projekt Ośrodka skonsultowano na etapie koncepcyjnym z fachowcami z Wielkopolskiego Centrum Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie.

Leczenie w FOR - OIKOS we Wschowie ma formę ambulatoryjną, dzienną albo stacjonarną, czyli całodobową. Celem zajęć prowadzonych w modelu społeczności terapeutycznej jest zmiana stylu myślenia i życia chorego oraz wykształcenie przez niego nowej tożsamości i porzucenie starej. W Ośrodku są stosowane różnorodne techniki terapeutyczne, które pobudzają wiele sfer funkcjonowania chorego i umożliwiają dogłębne przeanalizowanie przez niego problemu, m.in.: techniki relaksacyjne, samoobserwacja i autoanaliza, warsztaty, treningi umiejętności, kinoterapia, arteterapia (rysowanie, malowanie, ruch, taniec czy rzeźba), muzykoterapia. W tym celu w Ośrodku zaprojektowano m.in. w piwnicy pomieszczenie do zajęć sportowych oraz siłownię; na parterze: salę terapii zbiorowej, 4 sale terapii indywidualnej; na I piętrze: 2 sale terapii zbiorowej, 4 sale terapii indywidualnej.

Na II piętrze – dla pacjentów stacjonarnych – jest kaplica. Do dyspozycji będzie także park na byłym placu przedszkolnym oraz częściowo ogród klasztorny.

oikos
DOFINANSOWANIE KPRM

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej w ramach trzech dotacji na realizację zadania publicznego
pn. Franciszkański Ośrodek Reintegracji OIKOS we Wschowie
w latach 2021-2023 udzieliła dofinansowania na łączną kwotę 4.694.491,10 zł