Misja

Pacjenci z uzależnieniem oraz osoby współuzależnione (członkowie rodzin osób uzależnionych) mają być przyjmowani bez skierowania, po uprzednim zarejestrowaniu się na wizytę.

Podczas procesu terapii pacjenci mają korzystać z:

  • diagnozy,
  • terapii indywidualnej,
  • terapii grupowej,
  • opieki lekarza psychiatry,
  • terapii farmakologicznej,
  • terapia dla par i rodzin – bliskich osób współuzależnionych chorego.

Leczenie w FOR „OIKOS” we Wschowie będzie miało formę ambulatoryjną, dzienną albo stacjonarną, czyli całodobową. Celem zajęć prowadzonych w modelu społeczności terapeutycznej jest zmiana stylu myślenia i życia chorego oraz wykształcenie przez niego nowej tożsamości i porzucenie starej. W Ośrodku będą stosowane różnorodne techniki terapeutyczne, które mają pobudzać wiele sfer funkcjonowania chorego i zapewniać dogłębne przeanalizowanie przez niego problemu, m.in.: techniki relaksacyjne, samoobserwacja i autoanaliza, warsztaty, treningi umiejętności, kinoterapia, arteterapia (rysowanie, malowanie, ruch, taniec czy rzeźba), muzykoterapia.

W tym celu w Ośrodku zaprojektowano m.in. w piwnicy pomieszczenie do zajęć sportowych oraz siłownię; na parterze: 2 sale terapii zbiorowej, 2 sale terapii indywidualnej; na I piętrze: 2 sale terapii zbiorowej, 2 sale terapii indywidualnej. Na II piętrze – dla pacjentów stacjonarnych – ma być kaplica. Do dyspozycji będzie także park na byłym placu przedszkolnym oraz częściowo ogród klasztorny.