Historia

Franciszkanie (dawniej bernardyni) we Wschowie obecni są od 1456 roku. Ich pierwszy kościół i klasztor z 1462 roku został spalony w 1558 roku. Nowy, piękny, barokowy kościół i klasztor wybudowano w latach 1638 – 1644. W 1828 nastąpiła kasata klasztoru – zakonnicy zostali rozpędzeni do domów. Administrację obiektów poklasztornych w 1835 powierzono księżom diecezjalnym z miejscowej parafii pw. św. Stanisława Bpa i Męczennika we Wschowie, którzy w roku 1838 w budynku byłego klasztoru urządzili podstawową szkołę katolicką. Z czasem okazała się ona za mała. Postanowiono ją zatem rozbudować. Wybudowano obiekt dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym, który jest właśnie głównym przedmiotem prac remontowo-adaptacyjnych. Budynek ustawiony jest szczytowo i przylega północno-zachodnim narożnikiem do zabytkowego kompleksu klasztornego. Rzeczony budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków, ale przylega do zabytku i znajduje się w obszarze objętym opieką konserwatorską. Po II wojnie światowej budynki klasztorne i kościelne zwrócono franciszkanom, a poszkolny budynek z XIX wieku znacjonalizowano. Od lat 50’ do lat 90’ XX wieku obiekt służył jako Państwowe Przedszkole nr 2. W tym czasie (pewnie w latach 60’-70’) do budynku od strony wschodniej dobudowano współczesny parterowy obiekt z płaskim dachem, a od strony zachodniej – dwukondygnacyjny, również z płaskim dachem. W 1995 roku Komisja Majątkowa zwróciła obiekt ostatniemu właścicielowi (administratorowi oraz inwestorowi budowy szkoły klasztornej), tj. parafii pw. św. Stanisława Bpa i Męczennika we Wschowie. W 2017 roku działka wraz z obiektem została zwrócona notarialnie pierwotnym właścicielom terenu – franciszkanom – Prowincji św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych – Franciszkanów w Polsce, z siedzibą w Poznaniu. Obiekt ma być użyczany Fundacji FOR „OIKOS”. Budynek, w którym realizowane jest przedsięwzięcie, znajduje się we Wschowie, która w całości jest wpisana jako zespół urbanistyczny do rejestru zabytków. W bezpośrednim sąsiedztwie Ośrodka znajduje się, wpisany do rejestru zabytków, kościół wraz z domem zakonnym franciszkanów.